NEN3140 keuring voor een veilige werkomgeving

Wanneer er in een arbeidsomgeving met elektrische apparaten wordt gewerkt is het van het grootste belang dat dit gebeurt op een manier die voor iedereen veilig is. Niet alleen moeten alle elektrische installaties veilig zijn en aan bepaalde eisen voldoen, ook de mensen die werken met en in de omgeving van deze installaties moeten op de hoogte zijn hoe zij veilig kunnen werken. Door een regelmatige NEN3140 keuring uit te laten voeren, weet u zeker dat uw elektrische installaties veilig zijn voor gebruik en zorgt u voor een veilige werkomgeving voor u en uw personeel.

Wat is de NEN3140?

In het kader van de ARBO wet is de werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat elektrische apparaten, installaties en toestellen veilig te gebruiken zijn. De eisen die aan deze wet zijn verbonden, worden volledig uiteengezet in de norm NEN3140. Dit is de norm waaraan alle elektrische installaties op de werkvloer moeten voldoen. Als u voldoet aan deze norm, betekent het dat u voldoet aan de eisen van de ARBO wanneer het gaat om werken met elektrische installaties. Het voldoen aan de NEN3140 norm is niet verplicht, maar wanneer u dat niet doet, moet u zelf aan kunnen tonen dat u voldoet aan alle eisen die de ARBO wet stelt aan een veilige werkomgeving. Door Bosman TSE een NEN3140 keuring uit te laten voeren, nemen wij u deze zorgen uit handen en kunt u door middel van ons keuringsrapport altijd aantonen dat er in uw bedrijf veilig met elektrische installaties wordt gewerkt.

Hoe ziet een NEN3140 keuring eruit?

Tijdens een NEN3140 keuring letten wij op een aantal visuele aspecten en voeren wij een aantal metingen uit om vast te kunnen stellen of de apparatuur veilig is om te gebruiken. Bij de visuele controle kijken wij onder andere naar de installatietekeningen: zijn de schema’s er en zijn ze up-to-date? Zijn schakelkasten goed te bereiken en is de ruimte er omheen vrij van obstakels? Zijn er zichtbare beschadigingen en kunnen die voor gevaar zorgen?
Ook voeren wij een aantal metingen uit, zoals de weerstand van de beschermingsleidingen, de scheiding van stroomketens, de werking van de overstroombeveiliging en de isolatieweestand van de installatie.
Na de inspectie krijgt u een keuringsrapport overhandigd en doen wij eventuele aanbevelingen waar dat nodig is. Uiteraard zijn al onze keuringsmedewerkers volledig opgeleid en hebben zij de juiste papieren om de keuringen uit te voeren.

Tarieven NEN3140 keuring

De tarieven voor een keuring zijn niet voor iedere situatie gelijk. Wanneer u door Bosman TSE een keuring uit wil laten voeren, dan houden we altijd rekening met de hoeveelheid en het soort machines dat u ter keuring aanbiedt. Wanneer u contact met ons opneemt, sturen wij u graag vrijblijvend een offerte op voor uw NEN3140 keuring.

Heeft u een vraag ?

Bel ons vandaag nog op en wij helpen u graag verder 0317 35 76 77. Of stuur ons een berichtje via het contact formulier.